Cederhusen i Stockholm har redan blivit ett välkänt landmärke, sett till både storlek och ambitionsnivå. Projektet är ett av världens största bostadsområden i massivt trä med en yta på 21 500 kvm bta ovan mark som är fördelat på 4 byggnader med upp till 13 våningar.

Hela projektet präglas av höga krav på hållbarhet och gedigna materialval. Cederhusen speglar en passion för att skapa ett modernt, vackert boende, som tar hänsyn både till människa och miljö.

Cederhusen