Mjøstårnet är världens högsta trähus med högsta brandsäkerhet. Lite utanför Oslo, i Brumunddal, hittar du Mjøstårnet. Tornet är världens högsta träbyggnad med 18 våningar fördelade på 85,4 meter. Byggnaden har en bärande konstruktion av trä och fasaden består av prefabricerade träelement.

Den stora utmaningen med att bygga så högt i trä är först och främst att skapa en konstruktion som är tillräckligt stark och inte svajar för mycket i vinden. Här valdes en kombination av fackverk av massiva limträbalkar och betongavjämningslager i de övre våningsdäcken. Det ger byggnaden stabilitet och bidrar till en bättre ljudisolering mellan lägenheterna.

Mjøstårnet