Papirtårnet är en byggnad i en klass för sig gällande allt från arkitektur och material till dimensioner. Byggnaden har blivit ett nytt landmärke i Silkesborg, Danmark. Med sina 11.380 kvadratmeter, 70 meter i höjd och 23 våningar rymmer Papirtårnet totalt 79 lägenheter och 1000 m2 företagsyta.

Områdets speciella historia återspeglas i Papirtårnets arkitektur och material. De hårt brända tegelstenarna i rödaktiga toner bidrar till ett industriellt utseende som matchar de befintliga byggnaderna.

Papirtårnet